Novinky!!!!!

  • Miminka od Římanky a Gucciho ?? 
  • Lidé míní a osmáci mění. Přesto, že si Římanka stavěla pelíšek a ztloustla, není březí a tudíž netuším, kdy to má v plánu.


Římanka
Římanka
Gucci
Gucci

Miminka od Dixie a Gucciho ??

Plánovali jsme,ale máme pauzuDixie
Dixie
Gucci
Gucci