Novinky!!!!!

  • Okolo Listopadu 2017 by se měli narodit miminka od Římanky a Gucciho. 
  • Lidé míní a osmáci mění. Přesto, že si Římanka stavěla pelíšek a ztloustla, není březí a tudíž netuším, kdy to má v plánu.


Římanka
Římanka
Gucci
Gucci

Ještě jednou okolo prosince 2017 by se měli narodit miminka od Dixie a Gucciho

Plánovali jsme,ale máme pauzuDixie
Dixie
Gucci
Gucci